LT / EN
Choro vadovė

Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė

Gimė Vilniuje. Mokėsi Vilniaus 35-ojoje vid. m-oje (dabar Mindaugo pagrindinė m-la).

Choro dirigento ir chorinių disciplinų dėstytojos specialybę Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė įgijo Valstybinėje Konservatorijoje (dabar Vilniaus muzikos ir teatro akademija) prof. Konrado Kavecko klasėje.

1979 – 1980 m. dirbo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chormeistere, 1983 – 1984 m. - šio instituto merginų choro chormeisterė.

Dar studijuodama konservatorijoje, ji pradėjo dirbti mergaičių chorinėje studijoje „Liepaitės“, kuri išaugo į chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“. Šiuo metu ji yra šios mokyklos mokytoja ekspertė, vadovauja Jaunučių (4-5-ų kl.) chorams, dėsto solfedžio discipliną, rengia mokymo programas bei metodinę medžiagą, organizuoja chorų koncertus, festivalius, keliones po Lietuvą bei užsienio šalis.

Nuo 1992 m. Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė vadovauja moterų chorui „Liepos“. Klausytojų simpatijas pelnė vadovės ir choro parengti koncertų ciklai:

o „Ave Maria“;
o Prancūzų chorinė muzika;
o G. P. Da Palestrinos ir O. Di Lasso kūriniai (kompozitorių 400-osioms mirties metinėms);
o Renesanso chorinė muzika;
o Kalėdinė muzika;
o Šiuolaikiniai Lietuvių moterų kompozitorių kūriniai moterų chorui;
o „Meilės dainos“.

Daug „Liepų“ atliekamų kūrinių įrašė Lietuvos radijas ir televizija, Lietuvos liaudies kultūros centras. Kartu su choru „Liepos“ A. Steponavičiūtė Zupkauskienė įrašė ir išleido tris choro kompaktines plokšteles. Tai lietuvių liaudies, originalios ir užsienio kompozitorių dainos chorui.

A. Steponavičiūtės Zupkauskienės parengtas moterų choras „Liepos“ dalyvavo eilėje tarptautinių konkursų bei festivalių, pelnė prizines vietas ir diplomus.

Rengdama repertuarą moterų bei vaikų chorams, vadovė stengiasi įtraukti įvairių epochų, stilių, charakterių kūrinius. Didžiąją dalį aranžuočių moterų bei vaikų chorams pritaikė pati vadovė. Šiuo metu yra išleisti ciklo „Ave Maria“ aranžuočių moterų ir vaikų chorams 6 sąsiuviniai.

A. Steponavičiūtė Zupkauskienė aktyviai dalyvauja Lietuvos muzikiniame gyvenime – veda seminarus bei atviras pamokas Respublikos ir užsienio pedagogams. Ji yra keleto festivalių bei konkursų dirigentė, organizatorė bei žiuri narė.

Nuo 2006 m. rudens A.Steponaviciūtė Zupkauskienė paskirta Marijampolės apskrities chorų konsultante.


Dainų šventės, kuriose dirigavo Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė:

o Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Karūna Tėvynei“ (2003 m. ,Vilnius);
o Kauno dainų šventėje „Tėvynės balsai“ (2004 m., Kaunas);
o Respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mes – laisvės vaikai“ (2005 m., Vilnius);
o Respublikinė Dainų šventėje „Būties ratu“ ( 2007 m., Vilnius);
o Pasaulio lietuvių dainų šventė „Amžių sutartinė“, skirta Lietuvos Tūkstantmečiui (2009 m.).


Mano credo – Meilė, Supratimas, Kantrybė, Tikėjimas.

Mano kūrybos principai, tikslai - Choras – gražiausias, jautriausias, stebuklingiausias instrumentas.

Kiekviena jo styga skamba ypatingai ir nepakartojamai. Kiekvienas garsas, jos išgautas – tai širdies virpėjimas, atėjęs iš žmogaus vidinės gelmės, tai atodūsis nematomos sielos, ir šypsena, ir ašara sužibusi veide, ir rūpestis ar džiaugsmas. Kiek daug jausmų, nepakartojamų, tikrų!

Kiekvienas choristas - stipresnis, silpnesnis, lankstesnis ar visiškai nepaslankus – jis toks, koks yra – nepakartojamas.

Choro vadovui tenka ypatinga misija tai pastebėti, pajausti, išgirsti ir suprasti kiekvieną dainininką, sugebėti jo jausmų ir gebėjimų puokštę atskleisti ir sukomponuoti taip, kad ji laisvai pražystų viso choro jausmų vainike.

Todėl, formuodama choro repertuarą, visada turiu tikslą siekti, kad kiekviena dainininkė patikėtų savimi, išgirstų ir pajustų šalia esančią. O metodiškai keliant kūrinių sudėtingumo kartelę, kolektyvas tobulėtų ir pažintų kuo įvairesnį chorinės muzikos lobyną.