LT / EN
Liepų koncertai
2023.06.04
Šv. Mišios ir sakralinės muzikos valanda
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia, Sėlių g.17, Vilnius
11:30

Šv. Mišios ir koncertas su vyrų choru "Sakalas"
2023.07.01
Dainų šventė, skirta Maestro Petrui Bingeliui atminti
Naujosios Varėnos estrada,